Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/604
Title: Ngân hàng thương mại cổ phần nâng cao năng lực cạnh tranh trước yêu cầu hội nhập kinh tế Quốc tế
Authors: Nguyễn, Đắc Hưng
Keywords: Tài chính
Ngân hàng
Cạnh tranh
Hội nhập
Quốc tế
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Ngân hàng, Số 21-11/2007, Tr.38-45
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/604
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0111.pdf9.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.