Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6038
Title: Nghiên cứu xây dựng giải thuật xác định quĩ đạo phối hợp công suất tối ưu trong xe hơi Hybrid
Authors: Nguyễn, Hoàng Mai
Phan, Minh Đức
Nguyễn, Văn Đoài
Lê, Tiến Dũng
Nguyễn, Lê Hòa
Keywords: Xe hơi Hybrid
Động cơ nhiên liệu
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6038
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHoangMai.TT.pdfTóm tắt2.04 MBAdobe PDFView/Open
NguyenHoangMai.TV.pdfToàn văn7.85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.