Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6021
Title: Học thuyết vô vi của Lão Tử và vấn đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nước ta hiện nay
Authors: Lê, Thị Liệu
Advisor: Trần, Ngọc Ánh, TS.
Keywords: Đạo đức kinh
Học thuyết vô vi
Lão Tử
Môi trường
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Triết học. Mã số: 60.22.80; 91 trang.
Table of contents: Chương 1.Học thuyết vô vi của lão tử; Chương 2.Vận dụng học thuyết vô vi của lão tử vào việc bảo vệ môi trường nước ta hiện nay.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6021
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiLieu.TT.pdfTóm tắt277.11 kBAdobe PDFView/Open
LeThiLieu.TV.pdfToàn văn633.18 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.