Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/599
Title: Bàn về phát triển hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập Quốc tế
Authors: Ngô, Xuân Hải
Keywords: Tài chính
Ngân hàng
Xuất nhập khẩu
Hội nhập
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Ngân hàng, Số 20-10/2007
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/599
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0108.pdf2.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.