Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5941
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Đà Nẵng
Authors: Lê, Dương Văn Phước
Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Đào tạo nguồn nhân lực
Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Đà Nẵng
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5941
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeDuongVanPhuoc.TT.pdfTóm tắt290.41 kBAdobe PDFView/Open
LeDuongVanPhuoc.TV.pdfToàn văn716.03 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.