Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5918
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bắc Đăk Lăk
Authors: Trần, Văn Lâm
Advisor: Trương, Sĩ Quý
Keywords: Phát triển nguồn nhân lực
Quản trị nhân sự
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bắc Đắk Lắk
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5918
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranVanLam.TT.pdfTóm tắt3.45 MBAdobe PDFView/Open
TranVanLam.TV.pdfToàn văn1.72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.