Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5900
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Nhà khách Cục Quản trị T.26
Authors: Vũ, Thanh Nhàn
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Động lực làm việc của nhân viên
Động lực thúc đẩy làm việc
Nhà khách Cục Quản Trị T.26
Issue Date: 2016
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5900
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VuThanhNhan.TT.pdfTóm tắt721.91 kBAdobe PDFView/Open
VuThanhNhan.TV.pdfToàn văn2.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.