Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5892
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Authors: Nguyễn, Ngọc Anh
Advisor: Trương, Bá Thanh
Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung
Kinh tế Công nghiệp
Issue Date: 2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5892
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenNgocAnh.TT.pdfTóm tắt430.13 kBAdobe PDFView/Open
NguyenNgocAnh.TV.pdfToàn văn3.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.