Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5880
Title: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Đắk Lắk
Authors: Phan, Thị Kim Ngân
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn
Keywords: Quản trị rủi ro tín dụng
Vay ngắn hạn
Khách hàng doanh nghiệp
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội
Chi nhánh Đắk Lắk
Issue Date: 2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5880
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiKimNgan.TT.pdfTóm tắt283.12 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiKimNgan.TV.pdfToàn văn806.03 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.