Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5869
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên tại Khách sạn Hội An Historic
Authors: Lê, Tự Hưng
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Động cơ làm việc của nhân viên
Quản trị nhân sự
Khách sạn Hội An Historic
Issue Date: 2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5869
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeTuHung.TT.pdfTóm tắt238.98 kBAdobe PDFView/Open
LeTuHung.TV.pdfToàn văn1.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.