Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5868
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của người lao động tại Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ - Đông Hà
Authors: Đoàn, Thị Lan Hương
Advisor: Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Quản trị nhân sự
Động cơ làm việc của người lao động
Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ - Đông Hà
Issue Date: 2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5868
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanThiLanHuong.TT.pdfTóm tắt423.54 kBAdobe PDFView/Open
DoanThiLanHuong.TV.pdfToàn văn2.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.