Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5867
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm chay tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Võ, Thị Tân Vũ
Advisor: Phạm, Thị Lan Hương
Keywords: Quản trị khách hàng
Nghiên cứu người tiêu dùng
Hành vi người tiêu dùng
Hành vi tiêu dùng thực phẩm chay
Đà Nẵng
Issue Date: 2016
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5867
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoThiTanVu.TT.pdfTóm tắt772.44 kBAdobe PDFView/Open
VoThiTanVu.TV.pdfToàn văn2.23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.