DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/585

Nhan đề: Một phương hướng mới nâng cao nhanh chóng chất lượng và hiệu quả học ngoại ngữ: dạy kĩ năng suy nghĩ bằng ngoại ngữ cho người học
Tác giả: Lê, Khánh Bằng
Từ khoá: Học ngoại ngữ
Kĩ năng suy nghĩ
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Dạy và Học ngày nay số 6-2007. Tr.45-47
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/585
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0089.pdf3,28 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback