Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5849
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định
Authors: Võ, Lê Phương Khách
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Tiền gửi tiết kiệm
Lựa chọn ngân hàng
Khách hàng cá nhân
Quy Nhơn
Bình Định
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5849
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoLePhuongKhach.TT.pdfTóm tắt303.47 kBAdobe PDFView/Open
VoLePhuongKhach.TV.pdfToàn văn950.98 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.