Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5843
Title: Cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành dệt may ở khu vực miền Trung trong tiến trình hội nhập
Authors: Bùi, Nữ Thanh Hà
Advisor: Đoàn, Gia Dũng
Nguyễn, Trường Sơn
Keywords: Cấu trúc tài chính
Tài chính doanh nghiệp
Ngành dệt may
Miền Trung
Kinh tế công nghiệp
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5843
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiNuThanhHa.TT.pdfTóm tắt344.88 kBAdobe PDFView/Open
BuiNuThanhHa.TT E.pdfSummary142.2 kBAdobe PDFView/Open
BuiNuThanhHa.TV.pdfToàn văn904.22 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.