Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5833
Title: Vận dụng quan điểm chính danh của nho giáo vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở tỉnh Quảng Trị
Authors: Phạm, Văn Quốc
Advisor: Lê, Hữu Ái
Keywords: Nho giáo
Học thuyết Chính danh
Viên chức
Quảng Trị
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5833
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamVanQuoc.TT.pdfTóm tắt299.45 kBAdobe PDFView/Open
PhamVanQuoc.TV.pdfToàn văn1.01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.