Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5813
Title: Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á chi nhánh Bình Định
Authors: Đặng, Thị Kiều Lý
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Dịch vụ thẻ ngân hàng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á
Bình Định
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5813
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangThiKieuLy.TT.pdfTóm tắt190.32 kBAdobe PDFView/Open
DangThiKieuLy.TV .pdfToàn văn858.54 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.