Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5802
Title: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Trung tâm Kinh doanh VNPT Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Lê Vũ
Advisor: Nguyễn, Phúc Nguyên, TS.
Keywords: Quản trị nhân sự
Động lực thúc đẩy người lao động
Trung tâm kinh doanh VNPT Đà Nẵng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 97 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho người lao động; Chương 2. Thực trạng việc tạo động lực làm việc cho người lao động tại Trung tâm Kinh doanh VNPT Đà Nẵng; Chương 3. Một số đề xuất tạo động lực làm việc cho người lao động tại Trung tâm Kinh doanh VNPT Đà Nẵng
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5802
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenLeVu.TT.pdfTóm tắt319.76 kBAdobe PDFView/Open
NguyenLeVu.TV.pdfToàn văn1.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.