DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/573

Nhan đề: So sánh chương trình dạy ngôn ngữ quốc gia ở tiểu học của Trung Quốc, Pháp, Anh, Việt Nam về nội dung dạy học và trình độ chuẩn (căn cứ trên chương trình tiểu học của các nước đó)
Tác giả: Hoàng, Hòa Bình
Từ khoá: Dạy ngôn ngữ
Tiểu học
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Giáo dục số 162 (kì1-5/2007). Tr.45-47
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/573
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0076.pdf2,85 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback