Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/573
Title: So sánh chương trình dạy ngôn ngữ quốc gia ở tiểu học của Trung Quốc, Pháp, Anh, Việt Nam về nội dung dạy học và trình độ chuẩn (căn cứ trên chương trình tiểu học của các nước đó)
Authors: Hoàng, Hòa Bình
Keywords: Dạy ngôn ngữ
Tiểu học
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Giáo dục số 162 (kì1-5/2007). Tr.45-47
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/573
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0076.pdf2.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.