Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/572
Title: Đổi mới phương pháp dạy học trong trường sư phạm cần gắn với quản lý nhà nước về đào tạo
Authors: Hoàng, Đức Thịnh
Keywords: Phương pháp dạy học
Trường sư phạm
Đào tạo
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Dạy và Học ngày nay số 10-2007. Tr.15-17
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/572
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0075.pdf3.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.