DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/568

Nhan đề: Một số kết quả nghiên cứu về phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ mẫu giáo trong hoạt động cho trẻ làm quen với toán
Tác giả: Đỗ, Thị Minh Liên
Từ khoá: Trẻ mẫu giáp
Nhận thức
Toán
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Giáo dục số 169 (kì 1-8/2007). Tr. 19-21
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/568
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0071.pdf3,21 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback