Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5668
Title: Hoàn thiện chính sách marketing cho dịch vụ môi giới chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán dầu khí - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn
Keywords: Chính sách marketing
Dịch vụ Môi giới chứng khoán dầu khí
Đà Nẵng
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5668
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiKimDung.TT.pdfTóm tắt384.06 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiKimDung.TV.pdfToàn văn989.78 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.