Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5652
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động tại Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu thủy sản miền Trung
Authors: Nguyễn, Thị Mai Trang
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn
Keywords: Sự hài lòng của người lao động
Quản trị nhân sự
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu miền Trung
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5652
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiMaiTrang.TT.pdfTóm tắt293.84 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiMaiTrang.TV.pdfToàn văn1.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.