DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/564

Nhan đề: Sử dụng phần mềm cabri 3D trong dạy hình học không gian nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh
Tác giả: Đào, Tam
Nguyễn, Chiến Thắng
Từ khoá: Phần mềm cabri 3D
Hình học không gian
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Giáo dục số 175 (kì 2-10/2007). Tr.35-38
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/564
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0067.pdf3,09 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback