Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5573
Title: Quản lý công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng
Authors: Phùng, Minh Ngọc
Advisor: Nguyễn, Thị Trâm Anh
Keywords: Quản lý giáo dục hòa nhập
Học sinh khuyết tật
Giáo dục tiểu học
Issue Date: 2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5573
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhungMinhNgoc.TT.pdfTóm tắt400.87 kBAdobe PDFView/Open
PhungMinhNgoc.TV.pdfToàn văn1.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.