Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5562
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và sự vận dụng trong quá trình thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Bình Định hiện nay
Authors: Trần, Thị Tâm
Advisor: Hồ, Tấn Sáng
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Dân tộc thiểu số
Chính sách dân tộc
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5562
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiTam.TT.pdfTóm tắt385.7 kBAdobe PDFView/Open
TranThiTam.TV.pdfToàn văn1.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.