Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/556
Title: Quá trình cải cách hệ thống ngân hàng Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
Authors: Hoàng, VănThắng
Keywords: Tài chính
Ngân hàng
Cải cách
Kinh nghiệm
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Ngân hàng, Số 10-5/2007, Tr.52-56,60
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/556
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0101.pdf5.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.