Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/553
Title: Tự do hóa tài chính ngân hàng: Những tác động đến nền kinh tế
Authors: Đinh, Xuân Hạng
Keywords: Tài chính
Ngân hàng
Tự do hóa
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán, Số 6(47)-2007, Tr.5-6,15
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/553
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0098.pdf2.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.