Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5507
Title: Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn sinh học của học sinh các trường trung học cơ sở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Authors: Đặng, Thị Vy Huyền
Advisor: Nguyễn, Bảo Hoàng Thanh
Keywords: Giáo dục trung học
Quản lý kiểm tra - đánh giá kết quả học tập
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5507
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangThiVyHuyen.TT.pdfTóm tắt193.45 kBAdobe PDFView/Open
DangThiVyHuyen.TV.pdfToàn văn961.91 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.