Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/550
Title: Vấn đề hội nhập quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam hậu WTO
Authors: Bùi, Thị Thùy Nhi
Keywords: Tài chính
Ngân hàng
Hội nhập
WTO
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và chính trị thế giới, Số 3(131)-2007, Tr.69-80
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/550
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0095.pdf12.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.