Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5480
Title: Nghiên cứu tính toán phát thải khí Methane từ bãi chôn lấp chất thải rắn Khánh Sơn, thành phố Đà Nẵng đến năm 2030
Authors: Võ, Diệp Ngọc Khôi
Advisor: Hoàng, Hải
Keywords: Phát thải khí Methane
Khu xử lý chất thải Khánh Sơn Đà Nẵng
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5480
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoDiepNgocKhoi.TT.pdfTóm tắt726.39 kBAdobe PDFView/Open
VoDiepNgocKhoi.TV.pdfToàn văn2.73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.