Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5479
Title: Nghiên cứu tính toán cân bằng Cacbon và xác định hệ số phát thải CO2 cho Nhà máy giấy Tân Long, thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Hoàng Sơn
Advisor: Đặng, Quang Vinh
Keywords: Hệ số phát thải khí Co2
Phương pháp tính toán cân bằng Cacbon
Nhà máy giấy Tân Long Đà Nẵng
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5479
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeHoangSon.TT.pdfTóm tắt7.59 MBAdobe PDFView/Open
LeHoangSon.TV.pdfToàn văn99.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.