Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5472
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của cán bộ công chức, viên chức các cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố Hội An
Authors: Dương, Phú Tùng
Advisor: Nguyễn, Phúc Nguyên
Keywords: Hài lòng với công việc
Cán bộ công chức, viên chức
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5472
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuongPhuTung.TT.pdfTóm tắt986.81 kBAdobe PDFView/Open
DuongPhuTung.TV.pdfToàn văn1.77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.