Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5470
Title: Nghiên cứu diễn biến nội lực của cầu Nhật Lệ 2 - Quảng Bình có kể đến ảnh hưởng của điều chỉnh nội lực và quá trình thi công
Authors: Trần, Thị Hồng Hà
Advisor: Nguyễn, Xuân Toản
Keywords: Phương pháp điều chỉnh nội lực
Cầu Nhật Lệ 2 - Quảng Bình
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5470
Appears in Collections:Xây dựng cầu hầm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiHongHa.TT.pdfTóm tắt746.46 kBAdobe PDFView/Open
TranThiHongHa.TV.pdfToàn văn31.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.