Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5444
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm xe gắn máy của người tiêu dùng - Trường hợp thị trường xe gắn máy thành phố Huế
Authors: Đinh, Nhật Thảo Châu
Advisor: Trương, Sĩ Quý
Keywords: Quản trị tiếp thị
Nghiên cứu thị trường
Xe gắn máy
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5444
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DinhNhatThaoChau.TT.pdfTóm tắt364.33 kBAdobe PDFView/Open
DinhNhatThaoChau.TV.pdfToàn văn869.43 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.