Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5442
Title: Nghiên cứu sự phân bố của các loài ếch cây tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Authors: Trần, Mỹ Linh
Advisor: Đinh, Thị Phương Anh, PGS.TS.
Keywords: Sinh thái học
Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà - Đà Nẵng
Ếch cây
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Sinh thái học. Mã số: 60.42.60; 98 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan tài liệu; Chương 2. Địa điểm, thời gian và phương pháp nghiên cứu; Chương 3. Kết quả và thảo luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5442
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranMyLinh.TT.pdfTóm tắt425.99 kBAdobe PDFView/Open
TranMyLinh.TV.pdfToàn văn4.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.