Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/541
Title: Những vấn đề trong giáo dục ngoại ngữ trong quá trình hội nhập: mục đích, mục tiêu, yêu cầu đối với người học ngoại ngữ
Authors: Bùi, Hiền
Keywords: Giáo dục ngoại ngữ
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Dạy và Học ngày nay số 8 - 2007
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/541
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0054.pdf3.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.