Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5390
Title: Hoàn thiện chính sách marketing cho sản phẩm phân bón NPK tại Công ty Cổ phần Phân bón và Dịch vụ Tổng hợp Bình Định
Authors: Trần, Anh Tuấn
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn
Keywords: Chính sách Marketing
Phân bón NPK
Công ty Cổ phần Phân bón và Dịch vụ Tổng hợp Bình Định
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5390
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt267.88 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.101.pdfToàn văn658.65 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.