Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5374
Title: Phân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Ái Hiền
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Tài chính doanh nghiệp
Ngành thực phẩm
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5374
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt353.02 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.115.pdfToàn văn2.86 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.