Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5343
Title: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum
Authors: Đỗ, Công Vương
Advisor: Trần, Xuân Bách
Keywords: Giáo dục trung học
Quản lý hoạt động ngoài giờ
Kon Tum
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5343
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoCongVuong.TT.pdfTóm tắt2.16 MBAdobe PDFView/Open
DoCongVuong.TV.pdfToàn văn24.98 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.