Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5338
Title: Nghiên cứu mối quan hệ giữa "Định hướng thị trường và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thủy sản trên địa bàn miền Trung"
Authors: Nguyễn, Lê Thị Hoàng Uyên
Advisor: Lê, Văn Huy
Keywords: Định hướng thị trường
Nghiên cứu thị trường
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5338
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt622.33 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.110.pdfToàn văn1.86 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.