Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5334
Title: Nghiên cứu việc vận dụng chính sách kế toán trong thao túng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Võ, Thị Mỹ Phú
Advisor: Đường, Nguyễn Hưng
Keywords: Chính sách kế toán Việt Nam
Thao túng báo cáo tài chính
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5334
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt1.47 MBAdobe PDFView/Open
Toanvan.138.pdfToàn văn9.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.