Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5305
Title: Nghiên cứu xây dựng mô hình canh tác hiệu quả trên đất bán ngập thủy điện Ialy và Pleikrông huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
Authors: Nguyễn, Phi Hùng
Advisor: Trần, An Phong
Hoàng, Minh Tâm
Keywords: Đất bán ngập nước
Sinh thái học
Khoa học cây trồng
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5305
Appears in Collections:Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt627.25 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.255.pdfToàn văn3.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.