Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5240
Title: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Bình
Authors: Phạm, Thị Đào
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Quản lý chi ngân sách
Ngân sách nhà nước
Quảng Bình
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5240
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt308.38 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.103.pdfToàn văn726.85 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.