Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5190
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ Mobile Banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Phan, Thoại Chiêu
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn
Keywords: Dịch vụ Mobile Banking
Dịch vụ ngân hàng điện tử
Hành vi sử dụng dịch vụ của khách hàng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5190
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt322.19 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.116.pdfToàn văn1.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.