Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/517
Title: Chính sách kích cầu đầu tư qua hỗ trợ lãi xuất cho vay vốn lưu động của ngân hàng thương mại
Authors: Nguyễn, Văn Lâm
Keywords: Tài chính
Ngân hàng
Đầu tư
Vốn lưu động
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Ngân hàng, Số 7-4/2009, Tr.10-13
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/517
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0077.pdf7.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.