Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5144
Title: Hoàn thiện quy trình đánh giá, thẩm tra dự án đầu tư vào khu công nghiệp Bắc Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
Authors: Hoàng, Minh Quốc
Advisor: Nguyễn, Đình Thám
Keywords: Khu công nghiệp Bắc Chu Lai
Dự án đầu tư
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5144
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt608.5 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.103.pdfToàn văn2.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.