Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5123
Title: Đánh giá độ tin cậy của tường vây tầng hầm nhà đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Authors: Trần, Đoàn Vũ
Advisor: Nguyễn, Đình Xân
Keywords: Tường vây tầng hầm
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5123
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt1.39 MBAdobe PDFView/Open
Toanvan.127.pdfToàn văn3.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.