Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5082
Title: Biện pháp quản lý quá trình đào tạo nghề lái xe ở Trường Cao đẳng Nghề số 5 - Bộ Quốc phòng
Authors: Võ, Công
Advisor: Trần, Xuân Bách
Keywords: Quản lý đào tạo nghề lái xe
Trường Cao đẳng Nghề số 5 - Bộ Quốc phòng
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5082
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt351.89 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.120.pdfToàn văn1.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.