Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/508
Title: Dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam hiện nay
Authors: Huỳnh, Thị Hương Thảo
Keywords: Tài chính
Ngân hàng
Bán lẻ
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán, Số 1(66)-2009, Tr.28-31
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/508
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0068.pdf4.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.